Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Informace tábory 2022

Přejeme Vám příjemný den.
Dobrá zpráva je, že v letošním roce nejsou zatím žádná omezení stran pandemie covidu. V tomto mailu jsou další nezbytné informace, které je dobré vědět a nezapomenout :-) Důležité

Kdo nám v minulosti nepředal potvrzení GDPR, prosíme o souhlas. Bez tohoto souhlasu není možno se účastnit letního tábora
s Heurekou!

Odkaz pro stažení je: https://www.heurekazo.cz/dokumenty/GDPR.pdf

Vytiskněte si prosím formulář, podepište a předáte nám ho při odjezdu dětí na letní tábor spolu s dalšími dokumenty. Toto platí pro děti,kteří
s námi jedou v roce 2022 poprvé! Od dětí z minulého roku máme souhlas archivivovaný.

Pro program tábora není nutné nic mít s sebou!

Vše důležité naleznete na webových stránkách:

Informace k odjezdu na letní tábor a návratu z něj byly již v potvrzení přihlášky, přesto je i toto k dspozici na adrese: http://www.heurekazo.cz/pokyny-a-dokumenty/odjezdy-a-prijezdy/

Pročtěte si prosím pozorně TÁBOROVÝ ŘÁD, který je závazný pro každého táborníka, seznamte s ním Vaše děti, aby jaká pravidla na táboře platí. http://www.heurekazo.cz/pokyny- a-dokumenty/taborovy-rad/

Nejdůležitější dokument pro rodiče jsou ZÁVAZNÉ POKYNY. Přináší pro Vás zásadní informace k průběhu tábora, zdůrazňujeme na co nezapomenout, co dělat a co naopak nedělat. Věřím, že po jejich přečtení na nic nezapomenete a předejdeme zbytečným nedorozuměním.

http://www.heurekazo.cz/pokyny-a-dokumenty/zavazne-pokyny/

Pro jistotu připomínám:

Nezapomeňte si včas zajistit dokumenty: (formuláře jsou k dipozici na adrese:

 • Potvrzení o Zdravotní způsobilosti dítěte ( vydané praktickým lékařem.(není nutný náš formulář, můžete předložit jakékoliv potvrzení, které není starší než dva roky).
  Podle nové vyhlášky potvrzení platí po dobu dvou let!

 • Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané v den odjezdu na letní tábor) o Kartičku pojištěnce (stačí kopie)

 • V případě potřeby písemné instrukce pro zdravotníka tábora a potřebné léky v dostatečném množství (popsat způsob dávkování a léky podepsat)

Co si vzít s sebou na tábor? Doporučený seznam naleznete zde: https://system.heurekazo.cz/public/seznam-veci-na-tabor.pdf Obecně doporučujeme následující:

 • Nechte děti balit samostatně. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co vlastně potřebují, proč si to berou, a zařiďte, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si to ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou a spoustu věcí nepřiveze, neboť vlastně neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná.

 • Je dobré u každé věci zvážit její opodstatnění a posoudit, zda je opravdu nutné či alespoň dobré si ji vzít. Argument, že by se třeba mohla na něco hodit, není dobrým vodítkem.

 • Jídlo a sladkosti bývají další ukázkou přílišné péče a obav rodičů. Zásoby jídla jsou zbytečné. Jedná se tedy pouze o jídlo na cestu, či první den tábora.

  Mobil

  Doporučujeme rodičům mladších dětí do dvanácti let, aby mobilní telefony dětem vůbec nedali! Se staršími dětmi a náctiletými je to komplikovanější, to si do toho mnohdy již nenechají mluvit.

  Už jsme si vyzkoušeli, že to bez mobilů děti zvládají a tábor to pozvedá k lepšímu. Adresa tábora (pro psaní dopisů, pohledů a pro příjezd dětí): RZ Mladočov, Mladočov 2,

  57001 Litomyšl.

  Při psaní dopisu nezapomeňte uvést jméno dítěte a až budete vědět barvu jeho koalice (z fotek) přidejte i barvu. Moc to pomáhá při třídění pošty.

  Průběh tábora můžete sledovat v našem deníku na stránkách. Denně jsou tam fotky i komentáře z našich aktivit.

  Prosíme nahlaste nám neprodleně všechny změny (pozdní příjezd na tábor, změna dopravy...). Buď formou SMS na telefon 775765557 nebo na mail: tabor@heurekazo.cz.

  Dovolat se může být někdy těžké (volám zpět), protože při aktivitách s dětmi mobil nezvedáme.

  VELKÝ POZOR:

  Na tábor nebude přijato dítě v případě:

 • Jeví známky nachlazení nebo onemocnění (kontrola teploměrem a vyšetrření zdravotníkem)

 • U kterého při kontrole budou nalezeny vši nebo hnidy (prosíme o kontrolu před táborem, případné přeléčení a vyčesání)

Dovolte mi ještě jednou přidat prosbu na závěr:

Jak jistě víte, tábory s Heurekou pořádá nezisková organizace Mladí ochránci přírody se sídlem v Lánech u Dašic, IČO: 01193848. Předsedou organizace je Vladimír Mauer.

Pro děti máme na tábor vždy připraveny odměny, sladkosti, drobné dárečky, které jim dělají radost. Ale víme, že čím je toho více, tím lépe.

Obracíme se na Vás, kteří máte možnost, s prosbou o hmotný či finanční dar, který by pobyt dětí na táboře zpříjemnil. Budeme rádi za jakoukoli podporu v podobě sladkostí, kancelářských potřeb, drobností, které udělají dětem radost. Neodmítneme ani finanční dar.

Vše bude skutečně určeno dětem, řádně vykázáno, zdokumentováno. Můžeme v případě potřeby vydat potvrzení o daru.

Všem případným dárcům srdečně děkujeme.

Moc si přejeme, aby byl náš tábor vrcholem prázdnin pro Vaše dítě. Myslete na nás. Věříme, že se nám letos vyhnou všechny nepříjemnosti, které by mohly průběh tábora narušit.

Přejeme Vám, dětem a celé rodině příjemné léto. Za všechny z Heureky Vláďa