Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Léto 2013 - Den poté

Logo 2013Lidstvo stojí na začátku dvacátého prvního století. Přírodní zdroje jsou vydrancovány. Energetické suroviny pomalu docházejí. Čistá voda a vzduch se stávají vzácností. Půda přestává být schopná uživit velké množství lidí. Národy napříč kontinenty jsou zmítány hospodářskými krizemi, enormní nezaměstnaností a ohromnou nejistotou. Lidé ztrácejí naději a víru v lepší budoucnost. Ani zdrcující přírodní katastrofy jim nedokáží otevřít oči a přimět je k nápravě. Místo řešení lidé utíkají do virtuálního světa. Touží po zábavě a dostatku. Internet, reality show a sociální sítě se stávají každodenní součástí života. Nové technologie plní titulní stránky novin, roboti a umělá inteligence všech úrovní nejsou „science-fiction“, ale realita všedních dnů. Jen málo lidí je schopných si všimnout, že se tato umělá inteligence jaksi vymyká kontrole a začíná žít vlastním životem. Lidstvo udělalo tragickou chybu. Zpřístupnilo robotům všechno vědění a odhalilo svá slabá místa. Inteligentní monstra, schopná všeho, se stávají skutečnou hrozbou. Jejich programy bez srdce a citu nepozorovaně pronikají do života lidí.

A potom přichází prosinec 2012. Lidé s obavami očekávají konec světa. Jako již tolikrát v minulosti, ani tentokrát se nic nestane. Skutečně nic? Na první pohled zůstává vše při starém, ale právě 21. 12. 2012 ve 21:12 středoevropského času se vlády v kyberprostoru ujímá Super Robot. Lidé s definitivní platností přicházejí o svobodnou vůli. Je otázkou několika měsíců, kdy Země a lidstvo tak, jak je známe dnes, přestane existovat. Osud je zpečetěn.

Naštěstí pro lidstvo všechny nezákonné a podezřelé aktivity v kyberprostoru už dlouhou dobu sleduje mezinárodní agentura NOROBOTS. Výsledkem její mnohaleté práce je robotům zcela utajená a naprosto spolehlivá zóna bezpečí s krycím názvem HEUREKA. Byla vybudována pro případ náhlého nebezpečí, aby zajistila ochranu toho nejlepšího, co lidstvo dosud uchovává. Je jediná na zemi. V jejím čele stojí Agent V.

Krizový scénář zóny „H“ pro případ celosvětové katastrofy je následující:

vyvolení jedinci dětského věku, kteří si zachovali potřebné lidské vlastnosti a schopnosti a mají proto potenciál být v dospělosti výjimečnými lidmi, se v případě hrozícího nebezpečí přemístí do zóny „H“. Zde pod vedením agentů NOROBOTS projdou výcvikem, dokončí stavbu meziplanetárního raketoplánu a vydají se na záchrannou misi směrem k nové planetě Alfa Centauri.

Věříme, že právě ty máš obrovský potenciál, jsi nejlepší z nejlepších. Můžeš v sobě objevit a naplno rozvinout vše dobré a užitečné, čeho je právě v této chvíli zapotřebí. Nechybí ti odvaha, odhodlání, smysl pro fair play, ochota ke spolupráci a schopnost táhnout s ostatními za jeden provaz. Jako vybraný jedinec budeš patřit do jednoho z týmů- alfa, bravo, tango, delta nebo charlie. Společně s ostatními se pod vedením agentů pokusíš sestrojit raketoplán, kterým můžete všichni odletět. Bude ale zapotřebí vynaložit všechny síly k tomu, abyste získali včas všechny jeho součásti. Každý z týmů má šanci prokázat své kvality při jeho stavbě. Ale jen nejlepší z nejlepších se může stát velitelem celé záchranné mise a zajistit si tak i výsostné postavení při osidlování nové planety.

Úvodní slovo

NA ZAČÁTKU pobytu v zóně „H“ bylo každé z dětí pouhou nadějí pro lidstvo. Pečlivý, zábavný a dobrodružný výcvik agentů z každého postupně tepe skutečný skvost. Veškeré akce v zóně„H“ jsou připravovány tak, aby si děti mohly vybrat, jestli se akce zúčastní jako fighter, pronik nebo mág. Každá postava bude mít 4 úrovně, které jsou spojeny se speciální výzbrojí, znalostmi a dovednostmi. Jsou označeny barevnými páskami. Vyšší úroveň lze získat za zkušenosti z výcviku, bojových operací, za znalosti, umělecký přínos, odvahu a splněné questy. Už teď je jasné, že úspěch jednotlivých týmů bude záviset na úrovni jejich bojovníků. Více než kdy jindy bude důležité, jak jednotlivec přispěje celku.

Připravené mise a úkoly

KYBERNET

Krátce po zjištění globální katastrofy, která postihla celou Zemi, se musí jednotlivé týmy zóny „H“ vydat pod vedením agentů na průzkum blízkého okolí. Postupně nachází oblasti, kde lze získat aktuální informace v podobě paměťových modulů. Je jasné, že veškeré poznatky o poslední aktivitě robotů, jejich záměrech a plánech, mapy míst, kde lze nalézt součásti rakety, zdroje energie a palivové články, jsou pro všechny nepostradatelné.

TURBULENCE

Lidé v zóně „H“ se probouzejí do nového rána. Zdá se, že vše běží jako obyčejně. Slunce vychází a noc ustupuje. Je to ale jenom zdání. Přístup do obvyklých míst je kódován a nikdo, ani agenti, se nikam nemohou dostat. Jednotlivé týmy v rámci zóny jako by přestaly existovat. Všude nastal zmatek. Robotům se zjevně podařilo proniknout k paměťovým modulům a ovládacím prvkům systému. Celé velení komplexu je paralyzované a je otázkou, zda se podaří vše nahodit zpět a zachránit celou misi.

CESTA DO ČEJENSKÉHO KOMPLEXU

V Čejenských horách je území, ve kterém se robotům ubránilo několik skupin lidí. Nutně potřebují suroviny a pitnou vodu. O vše potřebné k přežití se týmy zóny „H“ rozhodly podělit. Někdy bývá dobrý skutek po zásluze odměněn a tak se dozvěděly zásadní informaci. V přísně střeženém a tajném vojenském komplexu se ukrývá energetický generátor, který je upraven tak, aby dodával obrovské množství energie. Podle předběžných propočtů by jeho výkon stačil na celou dobu letu raketoplánu. O tom, jak se dostat k tak významnému zařízení, existují jen kusé informace, které se týmy pokusí získat při putování v horách. Už na začátku je jasné, že do komplexu získá přístup pouze jeden tým.

SPACE ALERT

Zóna „H“ se zdála být bezpečným útočištěm. Úroveň zabezpečení a ochrany byla na nejvyšší úrovni. Po celou dobu od zničení Země se zde vybraní jedinci cvičí pro případný souboj s roboty. Nečekají však, že ke střetu dojde v tak krátké době. Heureka byla napadena v nočních hodinách, kdy všichni odpočívali. Ochranné senzory zničehonic diagnostikovaly nežádoucí aktivitu a prolomení připravených bariér. Ozval se signál nejvyššího ohrožení. Všem bylo jasné, že se tentokrát nejedná o cvičení. Všichni jsou vyzváni, aby se co nejrychleji ukryli před roboty, kteří nemají s nikým slitování. Útok se díky odvaze a statečnosti podařilo odrazit, ale škody, které roboti zanechali, jsou téměř devastující. Úkolem jednotlivých týmů bude hned po rozednění dát do původního stavu vše, co je potřebné pro další fungování zóny „H“.

BOJ O PALIVO

Nedaleko od zóny Heureka výzkumné sondy odhalily významné naleziště paliva, které je nutné k dlouhému letu raketoplánu. Podle všech dostupných informací je místo pečlivě střeženo roboty, kteří nechtějí, aby lidé Zemi opustili. Přes hrozící nebezpečí a náročnost celé mise se týmy postupně vydávají do boje o palivové články, které mohou proměnit naději na záchranu ve skutečnost. Analýzy ukazují, že palivo je daleko kvalitnější, než jiná běžně dostupná paliva, proto bude případný úspěch korunován dvojnásobným počtem bodů.

PROCESOR

Cílem hry je vytvořit velmi výkonný procesor, který je schopen zpracovat tolik informací, aby dokázal řídit bezproblémový chod rakety. Cennými a žádanými součástkami pro sestrojení procesoru se ukázaly být mikročipy páté generace vyvíjené v laboratořích Mladocov corporation. Pro správné fungování zařízení musí členové útvarů získat čipy pěti typů, které jsou uloženy na různých místech. Úsilí o zdárné splnění této mise všemi prostředky bojkotují roboti, kteří vědí, že případný úspěch by znamenal významné posílení šancí na úspěch týmů zóny „H“.

FUKUŠIMA

Na území je už od zemětřesení a následně vlny tsunami z roku 2011 zvýšená radiace. Právě tohoto atypického a specifického prostředí využili japonští vědci. Usilovně pracovali na projektu protiradiačních štítů, které mohou chránit posádku raketoplánu nejen při dlouhém letu raketoplánu, ale také při osídlování nové neznámé planety. Výsledek jejich práce je ohromující a zaručuje dokonalou ochranu před radiací a kosmickým zářením všeho druhu. Tentokrát bude mise více než nebezpečná. V cestě za úspěchem stojí velmi silní roboti, kterým radiace nevadí. Navíc se týmy vydají do nehostinného prostředí bývalé jaderné elektrárny. Jedinou ochranou budou antiradiační tabletky, které udržují radiaci na neškodné úrovni. Vydrží však velmi krátce, proto musíme po celou dobu trvání akce zajistit jejich pravidelný přísun. Všehoschopní roboti budou náš postup zpomalovat, jsou nebezpeční a pokouší se pomocí speciálně vyvinutých vodíkových bomb úroveň radiace ještě zvyšovat. Je jasné, že operace nesmí ohrozit životy ani zdraví účastníků. V případě, že úroveň radiace stoupne nad povolené limity, musí tým Fukušimu opustit a štíty budou navždy ztraceny.

CERN

Radistům se podařilo zachytit a dekódovat tajnou zprávu robotů, ve které je popsána existence generátoru gravitace. Je to velmi užitečný vynález. Umožňuje přežít dlouhý let. Nepříjemnou skutečností je to, že se roboti již generátoru zmocnili a uložili ho na neznámé místo, zakódovali přístup, rozmístili blíže neurčené množství bomb a zavirovali přístupové body. Je zřejmé, že všechny tyto překážky musí obyvatelé zóny „H“ překonat. Již z popisu velmi složitá mise, kterou znesnadňuje neúprosný časový limit.

SI-VALINGU

Perpetuum mobile - věčný sen alchymistů, vědců, modla všech generací lidstva. Vytvořit tak stroj, který by vykonával práci bez vnějšího zdroje energie. Jediná dodaná energie by byl počáteční impuls, který by stroj uvedl do činnosti. Latinský překlad názvu zní doslova „věčně v pohybu“. Zdálo se, že takový stroj nemůže existovat, neboť by byl v rozporu fyzikálními a přírodními zákony. Pché… byly to předpoklady a teorie mozků, které neznaly mimozemskou technologii, utajované výzkumy a vynálezy. Nikdo o nich nemohl vědět! Cílem dobrodružné mise je získat Si-valingu, mimozemský krystal, který po zapojení do tzv. PERGE přináší věčný zdroj energie. Pro stvoření „perge“ se musí vybudovat nová základna se speciálními stavbami. Mýtický Si-valingu je opředen bájemi, pověstmi a magií. Mohou ho získat jen skutečně vyvolení, vycvičení a magie znalí jedinci. Veškerá námaha, nebezpečí a úskalí stojí za to. Úspěch mise bude znamenat obrovský krok k záchraně.

ZASVĚCENÍ

Přestože se lidská rasa na začátku 21. století považovala za nejvyspělejší z organismů žijících na planetě Zemi, ve skutečnosti jí nebyla. Jako již mnohokrát v dobách krize a nejistoty se agenti místo počítačové modelace potenciálního nebezpečí a tvorby takticky vyspělých plánů a strategií rozhodli požádat o pomoc člověka, který dokáže poodhalit blízkou budoucnost - vědmu . Vědma potvrdila, že lidská rasa není dostatečně vyspělá, aby přežila let na novou planetu. Takto extrémní dlouhý pobyt ve vesmíru v přeplněném a stísněném prostoru raketoplánu je nemyslitelný. Velkou hrozbou je psychika jedinců, nemoci, nedostatek zásob a pitné vody. Nabízí se řešení - projít zasvěcením Shamballa – rituálem starých Mayů. Rituál otevře nové nečekané možnosti, jedinci mohou využívat transformační a léčivou vesmírnou energii a rozvinou netušené schopnosti. Telepatie, telekineze, teleportace, televize...

Historie CT Den poté