Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Tábory s Heurekou mají tradiciVážení návštěvníci, rodiče, táborníci a kamarádi. V roce 2022 to bude šestadvacet let, ve kterých organizujeme letní tábory pro táborníky a jejich kamarády. Prožili třináct dnů letní prázdninové pohody v atraktivním a hlavně neopakovatelném prostředí rekreačního zařízení Mladočov.

Najděte si trochu času a projděte si naši historii. Sami uvidíte, co všechno s Heurekou více než deset tisíc dětí zažilo. Příběhy z minulosti i budoucnosti, stovky her a soutěží.

Heureka je neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou, která je článkem organizace MOP (Mladí ochránci přírody). Organizujeme tábory a akce pro děti, které chtějí prožít 13 dní tábora protkaných uceleným příběhem, mají bojového ducha a touží po dobrodružství. Tábory mají dlouholetou tradici, vycházíme z osvědčených postupů a zkušeností, které stále zlepšujeme. Jsou v mnohém jedinečné.

Děti se liší, aneb program šitý na míru

V žádném případě neexperimentujeme s rádoby moderními teoriemi, které dětem nabízejí neomezenou volnost a prožití volného času, jak se komu zachce. Nabízíme dětem volbu činnosti, podle zájmu při hrách i ve volném čase, pod dozorem personálu. Jádro vedoucích tvoří učitelé, lékaři a studenti s pedagogickou praxí.

Před několika lety se realitou táborového života stala myšlenka individualizace programu. Dali jsme dětem možnost vybrat si činnost v čase osobního volna a založili Táborové kroužky.

Ty se stávají součástí programu několikrát za tábor, děti je mohou střídat a mohou si vybrat z několika oblastí:

  • Sport - fotbal, basketbal, vybíjená, volejbal, plavání, aerobik.
  • Tanec, aerobik, táborové dovednosti, plavání.
  • Ochrana přírody, keramika, navlékání korálků, divadlo, výtvarka...

Většina z her připravená na letní tábor zpravidla narazí na skutečnost, že se nelíbí všem dětem. Buď je moc běhavá, moc bojová, moc sedavá, málo akční... Je škoda, když se děti, místo zážitku z "perfektní" hry nudí jenom proto, že jim "nesedla". Proto od roku 2001 připravujeme některé hry ve třech rovinách a přitom zachováváme spojitost a ústřední myšlenku. Dítě si může vybrat (podle toho, co ho baví a vyhovuje mu) zda se hry zúčastní jako:

  • Bojovník - bojovníci, jak mají být - bez bázně a hany, ovládající zbraně a bojový um. Dávají přednost pohybu, bojovým a běhavým hrám.
  • Stratég - svou myslí, důvtipem a předvídavostí pomáhají při taktice, plánování, strategii, hlavolamech a šifrách. Více než běh a boj je baví protočit mozkové závity a použít své znalosti.
  • Stavitel - využívají svůj talent pro tvorbu. Dovednost rukou je u nich nade vše a dokáží vyrobit mnohé, co je nutností pro zdar v probíhající misi.

Tábor je především o pohodě, radosti a děti si ho chtějí užít!

Tábory jsou všeobecného zaměření, zastřešené každý rok jinou celotáborovou hrou postavenou na osobní motivaci pro každého účastníka. Každý rok vzniká slovník pojmů, nové originální zvyky, obyčeje, fiktivní státní svátky a pokřiky. Součástí programu tábora jsou krátké hry, želváci, zábavné pořady, táboráky (máme vydaný speciální táborový zpěvník), výlety do okolí, noční bojové hry, stezka odvahy a vlastní činnost oddílů pod vedením zkušených vedoucích.

Přitažlivost našich her je v tom, že nejsou naivní a jednoduché, s banálními pravidly. Hry na sebe vzájemně navazují, tvoří linii příběhu, jsou připravené tak, aby při nich dítě zažilo skutečné dobrodružství. Jsou bojové, strategické, rozdělené do několika oblastí podle věku, pohlaví a zájmů dětí.

Jen děti ví, kdo je jejich kamarád!

Samozřejmostí na našich táborech je splnění toho prvního přání, které děti na táboře mají - "Chci být v oddíle s...". Děti tvoří smíšené oddíly (přibližně po dvanácti) podle věku. Oddíly jsou rozděleny na mladší - do 5. třídy a starší - 6. až 9. třída. Na začátku tábora si děti sami vyberou, s kým chtějí být v oddíle a s kým budou ubytovány.

Starší a mladší oddíly se spojují do koalic, které se nazývají různě, dle námětu celotáborové hry (národy, sféry, klany, rody, firmy). Ale princip zůstává stejný: Mladší a starší děti se stávají partnery, spolubojovníky a společně se snaží o úspěch své barvy (každá koalice je označena barvou a její členové barevným trikem) v celotáborové hře a táhnou za jeden provaz.

Maximální množství informací před táborem i při jeho konání

Proti ostatním organizátorům táborů všeho druhu vás již nyní v maximální míře informujeme o podrobnostech k připravovanému programu, náplni a tématům her. Jako rodiče a účastníci tábora máte maximum informací o tom, co vás čeká a nemine.

Od roku 2004 vydáváme přímo na táboře internetový deník s pravidelnými rubrikami (denní scénář, co jsme jedli, přírodní podmínky, událost dne). Můžete vidět mnoho fotografií a zjistit aktuality z každého dne tábora. Jeho formu a obsah můžete posoudit přímo na stránkách:

Přes to, že je to velmi časově náročné (na táboře musíme mít jednoho specialistu, který se věnuje jen této činnosti), budeme v tom pokračovat.

Poloha a vybavení tábora

Mladočov se nachází v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny. Celý objekt je umístěn u lesa na okraji vesničky a svým vybavením nabízí široké sportovní využití. Přímo v areálu je koupaliště, travnaté hřiště na fotbal, dvě travnatá hřiště na volejbal, stoly na ping-pong, hřiště na basketbal, nohejbal a několik ohnišť. Součástí areálu je hacienda na diskotéky a další program. Zastřešených prostor pro nepřízeň počasí má areál dostatek.
Více o Rekreačním zařízení Mladočov >

Jelení RZ Tramtáryje se nachází v krásném prostředí Pardubického kraje, mezi lesy Třebechovické pánve, na pomezí Polabské nížiny a Orlického podhůří. Celý objekt je umístěn u lesa mezi Horním Jelením a Ostřetínem. Poloha Tramtáryje je ideální pro tábory. Svým vybavením nabízí široké sportovní využití. Je k dispozici bazén, několik hřišť, stolní tenis.
Více o Tramtáryji >

Strava

Naši kuchaři se starají o to, aby dětem nic nescházelo (pestrý jídelníček, dvakrát denně teplé jídlo, snídaně, svačina, druhá večeře, ovoce, pitný režim). Na zdraví dětí nepřetržitě dohlíží zdravotní personál.

Naše činnost probíhá v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 č. 137/2004 Sb a 422/2013 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Tábor za rozumnou cenu

Ceny všeho kolem nás rostou. Jsme neziskovou organizací a stanovená cena pokrývá skutečné náklady spojené s pobytem dítěte na táboře. Děti jsou na každé naší akci pojištěné