Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Léto 2012 - Království bez krále

Logo 2011V paměti krále Čechů měj,
jenž do Francie, Němec jel,
do Lombardie, Savojska,
do země dánské, Uherska,
do Polska, Krakovska a Ruska,
do Litvy Mazovska a Pruska
dobývati čest rytířskou.
Však pro boje samé zapomínaje na zem svou.

Guillaume de Machaut o Janu Lucemburském

Středověk. Doba, kdy čest a odvaha nejsou jen prázdná slova. Doba, kdy se rytíři snaží uspět na kolbištích a získat tak srdce milovaných žen. Doba, kdy králové moudře a spravedlivě panují, pečují o svůj lid a svou zemi a bezpráví tvrdě trestají… Co se může stát, když král není doma?

Úryvek z kroniky mnicha zvaného Daminán:

„Prvního dne měsíce září, léta páně 1310.
Dnes ve Špýru se uskutečnila velkolepá svatba lucemburského prince Jana a přemyslovské princezny Elišky. Tímto se Jan Lucemburský usedá na prázdný trůn český a začíná jeho vláda, která jistě přinese klid a mír našim zemím.

Únor, léta páně 1311
Náš vladař je konečně v Čechách a ujal se vlády. Bohužel odbojná šlechta se nemíní vzdát svého postavení. Mezi všemi vzpurníky vyčnívají pánové Jindřich z Lipé, Petr z Rožmberka, Jan z Vartmberka, Vilém z Landštejna a Zdeněk ze Šternberka. Tito velmoži myslí hlavně na svůj majetek a vliv, který neváhají rozšířit i za cenu války.

Červen, léta páně 1313
Král Jan musí opustit naše země a vyrazit do Itálie na pomoc svému otci. Aby získal peníze, je nucen zastavit některé své majetky. Při odjezdu požádal zemský sněm, aby vybral nejvlivnějšího pána jako zemského správce. Kdo je nejvlivnější? Ten, který zvítězil v nejvíce bitvách? Ten, kterému patří nejlepší města a hrady? Ten, který ovládá Prahu? Budoucnost nám to teprve ukáže. Jen co král Jan opustil hranice svého království, začal nemilosrdný boj pánů o moc.“

Bude to právě váš rod, který pozvedne svoji slávu až k titulu zemského správce, nebo skončíte v propadlišti dějin, jako mnoho dalších? Váš osud leží před vámi. Království české čeká na svého správce!

Rabování Řezna

IlustraceLéta páně 1328 dobyl král Jan se svými pány zpupné německé město Řezno. Přetékající městské pokladnice a vzácné sbírky uměleckých děl se staly vítanou kořistí pro české pány. Odpověď německého císaře na sebe nedala dlouho čekat. Císařská vojska město obklíčila. V ohrožení je nejen kořist, ale i samotný život dobyvatelů. Městské brány padají jedna za druhou, únikové cesty se kvapem uzavírají a pánům nezbývá mnoho času.

Nejúspěšnějším rodem v této hře se stane ten, který odnese z obleženého města největší kořist

Boj o Prahu

IlustraceA je to zde! Schyluje se k rozhodující bitvě, která určí osud rodů. Před vámi leží sídelní královské město Praha. Jeho ovládnutí může rodu výrazně pomoci k dosažení titulu zemského správce. Město získá ten, který obsadí nejvíce strategicky významných míst. V bitvě zúročíte zkušenosti získané v předchozích bojích.

Vzpoura

České království je postiženo neúrodou. Posledním místem se zásobami potravin jsou panské sýpky, z nichž šlechta nechce nic vydat. Hladoví poddaní se vzbouří a společně se postaví zlovolným, sobeckým a pyšným pánům, kteří se starají jen sami o sebe.

Zvítězí ten, který pro své blízké získá ze sýpky nejvíce jídla.

Svatý grál

Od nepaměti lidstvo hledá tuto posvátnou relikvii, byť jen málokdo ví, jak vlastně vypadá. Jedna z četných legend praví – „Hledejte velkou kresbu, na které hora s anděly, muži v boji a mnoho ptactva i zvířectva nachází se. Tu obnovte v barvách dávného vzniku jejího, nalezněte skrytý význam symbolu na četných místech přítomných, a tím cíle doberete se.“

Pro tento úkol se musí rody spojit a pokusit se relikvii obnovit. U symbolů, které naleznou, musí najít správný význam. Však jediný z rodů může nakonec dojít ke svatému grálu.

Boj o Kutnou Horu

IlustraceDost bylo zákulisních dohadů, intrik, falešných spojenectví, pokrytectví a přetvářky. Nastal čas postavit se proti sobě tváří v tvář. Brzy dojde k bitvě, která vejde do dějin, vždyť vítěz získá Kutnou Horu, město proslavené stříbrnými doly a ražbou mincí. Kontrolu nad ním získá rod, který vytěží nejvíce stříbra.

Rytířský turnaj

IlustraceUdatní rytíři změří své síly v různých soubojích o jedinečnou trofej, kterou je prsten z rukou samotné královny. Vítěz se zároveň stane královským prvním rytířem a jeho rod bude bohatě odměněn.

Jantarová stezka

Přes České země vždy vedlo několik obchodních cest, po kterých proudilo zboží ze severní Evropy na jih. Poslední dobou se však spolu s úpadkem královské moci zvyšuje množství přepadení na stezkách a kupci si začínají hledat jiné cesty.

Vaším úkolem bude zabezpečit tyto prastaré stezky, které jsou nezanedbatelným zdrojem příjmu. Král vás pověřil výstavbou hradů, které mají vrátit cestám bezpečnost. Kterému rodu se podaří vystavět nejlepší hrad, ochránit nejvíce kupců a pochytat nejvíce lapků, zvítězí a získá přízeň samotného krále.

Jméno růže

Píše se rok 1327 a v Břevnovském klášteře dochází k záhadnému úmrtí jednoho z mnichů. Podezřelých je příliš mnoho a viník je zcela jistě jen jeden. Poté, co ani významný františkánský mnich William z Baskervillu nenajde pachatele, se šlechta rozhodne vzít věc do svých rukou. Pět nejvýznamnějších rodů vysílá své vyšetřovatele. Podaří se jim záhadu vyřešit včas? Je totiž jen otázkou času, kdy se skandál na poli církevním projeví v životě všech obyvatel české země.

Výběrčí daní

Jan Lucemburský plánuje rozšířit své království. Překážkou pro uskutečnění je prázdná královská pokladna. Král Jan se dlouho nerozmýšlí a povolává 5 nejvýznamnějších šlechticů a pověřuje je výběrem daní.

Ve hře zvítězí ten šlechtický rod, který vybere nejvíce grošů.

Historie CT Království bez krále