Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Léto 2009 - MARE NOSTRUM

Celotáborová hra „MARE NOSTRUM“ v překladu „Naše moře“ děti zavede do starověku. Do doby císařů, bohů Olympských, blahobytu, velkých říší, ale i válek a hladomorů.

Vláda nad civilizovaným světem je rozdělena mezi 5 mocných říší: Kartaginci, Babyloňané, Řekové, Římané a Egypťané. Jak již to bývá říše spolu nejen čile obchodují, ale i válčí o nová území a suroviny. V těch, které ovládají, budují strategicky významné stavby. Provincie nejenom brání pomocí cvičených, bojeschopných legií, ale musí je i zásobovat obilím v době příchodu zimy. Pýchou každého národa je postavit stavbu, kterou svět dosud neviděl. Vznikají tak monumentální stavby: pyramidy, Babylonská věž, chrámy, Kolosea, Visuté zahrady. Tyto divy nejenom zvyšují prestiž jednotlivých říší, ale přinášejí i důležité výhody a body do konečného zúčtování. To všechno, je ovšem marné pokud říši nebude přát přízeň bohů, které bývá velmi vrtkavá.

Děti na táboře se v roli obchodníků, generálů a stavitelů pokusí získat pro svůj národ to nejdůležitější – vítězství. Vítězství dosáhne nejrozvinutější říše.

Pro splnění tohoto cíle musí získat velké množství Denárů, mít kontrolu nad co největším územím kolem středozemního moře, musí postavit řadu staveb (koloseum, castra, chrám). Vítěz musí dokázat získat obrovské množství surovin (obilí, stříbra, mědi, kamenů, vlny, mramoru, skla, slonoviny, železa….) pro stavbu Divů světa.

Kratochvíle budou naplněny zápasy Gladiátorů, návštěvou divadel, Olympijskými hrami a pozorováním oblohy.

Vzhůru vy všichni, jenž v hlubinách starověku chcete nálezti dobrodružství, přátelství, důvtip, čest, statečnost, moudrost a odvahu. Vydejte se s námi na úsvit dějin, kdy lidstvo bylo mladé a civilizace v plenkách. Bude to stát za to.

Historie Mare Nostrum