Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Stroj času

Logo 2016„Mít tak stroj času a vrátit se zpět
o několik století, nebo o pár let.
Mít tak stroj času, do budoucna se dopravit,
navždy ji změnit a vše špatné napravit.
Mít tak stroj času a získat minuty a vteřiny,
zrnka písku pro naše přesýpací hodiny.“

Musí se to povést! Určitě bude jeden z prototypů našich strojů času funkční! Díky němu se přeneseme do různých dob a znovu zažijeme to, co Heureka nabídla svým táborníkům v minulosti. Navštívíme pravěk, středověk, antický Řím, dobu pirátů, indiánů i ufonů. V každém období mohou statečné party dobrodruhů pod vedením svých vůdců získat to nejcennější – zrnka času.

Vítězem se stane ten, kdo získá během všech dobrodružných výprav, bojů a her nejvíce zrnek písku. Děti – smělé, odvážné a neohrožené dobrodruhy čekají akční hry, bojovky, noční mise, putování za pokladem, plavby na vzdálené ostrovy a nespočet dobrodružství.

A až utichnou hry, boje a soutěže, budou se všechny naděje, přání, touhy po úspěchu a vítězství upírat na přesýpací hodiny. Jen zrnka písku rozhodnou, kdo je nejlepší.

Heureka na Facebooku