Nippon - země vycházejícího slunce

Píše se rok 1588. Země Nippon je již více než sto let sužována nemilosrdnou občanskou válkou, která vejde do dějin jako éra Sengoku Jidai (období válčících provincií). Božský císař Ahoida Motiko 穂田元清 je izolován na svém kjótském hradu a moc shógunů z rodu Ašikaga patří minulosti. Zemí se pohybují desetitisícové armády všech druhů samurajů, ašigarů a bojovníků sohei, které se pro svého knížete, označovaného jako daijmó, snaží získat nezpochybnitelné vítězství. Ve hře není zrovna málo - vláda nad celou zemí z titulu nejvyššího vojenského velitele Shóguna. Je to období cti, statečnosti a loajality.

Pomaluje se schyluje k rozhodující bitvě, která rozhodne o dalším osudu země Nippon. Nastane éra Imagawa, Oda, Mori, Hojo, Shimazu, nebo se celá země rozpadne na jednotlivé provincie v rukou nezávislých samurajů - róninů? Kdo ví? To teprve ukáže další vývoj. O všem rozhodne 13 let bojů, taktických manévrů rodů, které nevyhnutelně spějí k rozhodující bitvě u Sakigahary.

Vládcem země Nippon se stane rod, který dokáže pod svou moc získat nejvíc provincií.

Ilustrace

Děti se stanou členy rodů a pokusí se pod vedením svých vedoucích ovládnout Nippon. Jako udatní samurajové získají velké bohatství, koku, čest a slávu. Zúčastní se mnoha her, císařských slavností, rodových oslav, poznají zvyky a obyčeje japonského národa. To vše a ještě více jim nabízí deváté pokračování letních táborů s Heurekou.

Celotáborová hra má pro letošní rok příznačný název:

Shógun