Palermo-Hadr: Mafiánem snadno a rychle

Celotáborová hra pro letošní léto si vzala inspiraci v jedné z nejznámějších počítačových her "Mafia: The City of Lost Heaven".

Ti, kteří hru znají a domnívají se, že v letošním létě půjde jen o to, někoho zabíjet a tím získávat tučné odměny a další výhody, jsou na velkém omylu.

Přesto se bojové hry, tak je táborníci Heureky znají, objeví. Budeme používat osvědčené "zbraně" - papírové koule volné a na provázku, nově se objeví stříkací pistolky, granáty v podobě balónků naplněných vodou a...

Mohli bychom prozradit ještě více, ale ztratil by se tak moment překvapení pro ty, kteří s námi letní tábor zažijí.

Počátek - dříve než vůbec přijedete.
Konec - krátce po odjezdu, nebo ne?

Lidé čtěte!

Vážený vidoucí,
Tvůj život spletitými cestami osudu dospěl k tomuto okamžiku, kdy Tvé oči hledí na změť písmen tvořící slova, skupiny slov sdružených do vět a věty, které svým obsahem a důležitostí mohou zásadně ovlivnit a změnit další dny Tvého žití. Čti pozorně, ať víš, co jsme na 14 dní, po které bude náš kurz probíhat, připravili pro Tvé blaho a rozkvět.

Základní myšlenka celého kurzu tkví v tomto: Když máš, nemáš...; když nemáš, máš... !!!

Uchazeči o skvostnou kariéru nesmiřitelného, všemi mastmi mazaného, zlotřilého, prohnaného, spravedlivého, cílevědomého, mnohým umům znalého mafiána, věz, že musíš naše motto nejen pochopit a správně doplnit, ale navíc ho implementovat do svého já, a tím můžeš začít růst vzhůru!

Atraktivitu celého kurzu znásobuje skutečnost, že celá řada události probíhá pod povrchem, ve skrytu tak, aby se o tom vědělo co nejméně. Přitom to má svá pravidla, své vítěze i poražené.

Veškeré budoucí události jsou motivovány hranými scénkami. Společným prvkem je Jeho veličenstvo a multifunkční svátost GANGER (malá nápověda - není z masa a kostí).

To, že je slušné chování mafiánů v mnohém alfou a omegou dokládá existence mafiánského slovníku vhodných slov, povinně používaných místo různých neslušných a hanbatých slovíček, které jinak běžně slýcháme na každém kroku.

Po dobu konání kurzu bude vycházet nepravidelný novinový občasník The Palermo Times. Bude obsahovat:

  • stálé rubriky - počasí, program dne, jídelníček, článek ke dni (z dílny talentovaných pisálků naší milé organizace)
  • komentáře mafiánských bossů
  • fakta o životě ve městě
  • AHA sloup, který nabízí zajímavé zamyšlení některého z kápů
  • Fotografické BULVY, které dokreslují události. Ani skryté nám neunikne!